Pro výcvik
2018 klikněte ZDE

Konstelační výcvik 2019 s Janem Bílým
...jsou vlastně dva výcviky v jednom!

Výcvik 2019 je rozdělen do dvou časově se prolínajících a na sobě nezávislých (ovšem vhodně se doplňujících) kurzů. Na každý kurz se lze přihlásit jednotlivě, nebo je také možné se přihlásit na oba kurzy zároveň. První setkání účastníků obou výcviků je 15. února 2019!

První kurz s názvem "Praktika"
je zaměřen na získání praktických dovedností v metodě konstelací. Tento kurz je především určen všem těm, kteří chtějí později s konstelacemi pracovat, ale také absolventům jiných konstelačních výcviků a kurzů, kteří mají zájem o intenzivní prohloubení své "konstelační intuice" a praktických znalostí. Přibližný obsah tohoto výcviku uvádíme níže v části "Náplň kurzů".

Druhý, paralelní kurz 2019, nazvaný "Drama a Rituál"
je experimentální. Jeho cílem je společné zkoumání nových směrů konstelací, hledání syntézy rituálu, drama a divadla s konstelacemi. Tento kurz přímo navazuje na náš roční výcvik 2018 nazvaný "Konstelace, rituál a drama" a je otevřen pro všechny nové zájemce o experimentální konstelace.

Termíny obou výcviků:

Praktika:
15. - 17. únor 2019 (úvod, společný pro oba kurzy)
8. - 10. březen 2019
24. - 26. květen 2019
26. - 28. červenec 2019
27. srpen - 1. září 2019 (společný pro oba kurzy - jsme na Kubasově chalupě)
27. - 29. září 2019
15. - 17. listopad 2019
a poslední termín tohoto kurzu je 24. - 26. ledna 2020

Dohromady tedy 7 rozšířených víkendů (pátek 17:00 - neděle 16:00) a jeden pětidenní blok v přírodě (Kubasova chalupa)
Cena za tento kurz je 29.000,- Kč

Drama a Rituál:
15. - 17. únor 2019 (úvod, společný pro oba kurzy)
13. a 14. duben 2019
8. a 9. červen 2019 (Změna!)
27. srpen - 1. září 2019 (společný pro oba kurzy - jsme na Kubasově chalupě)
26. a 27. říjen 2019 (v prospektu chybné datum)
14. a 15. prosinec 2019
Většina setkání se bude konat buď v divadle (Divadlo v Celetné a jiné divadelní prostory) nebo na tak zvaných "silných" místech (např. Vyšehrad, Blaník, klášter Sázava apod.). Doprava na externí místa bude organizována skrz spolujízdy.

Dohromady se tedy jedná o 5 víkendů (sobota a neděle vždy mezi 9:00 - ca. 16:30) a jeden pětidenní blok v přírodě (Kubasova chalupa).
Cena za tento kurz je 20.000,- Kč

V případě, že někdo bude chtít navštěvovat OBA kurzy (což pro pokročilé a odolné nátury doporučujeme), poskytujeme slevu 9.000,- Kč, tj. oba kurzy dohromady stojí 40.000,- Kč.

Písemné přihlášky do výcviku (uveďte do kterého) na post@konstelace.info
Informace tel. 777 302 155.

Náplň kurzů

Oba kurzy jsou koncipovány tak, aby zajistily jak vybavení účastníků praktickými znalostmi a dovednostmi (kurz "Praktika"), případně aby jim otevřely tak zvané mytologické (nebo intuitivní) vnímání - to se týká především kurzu "Drama a Rituál". Tento druh vnímání považuji za hlavní podmínku úspěšné a nemanipulativní konstelační práce. Do obou kurzů budou zváni experti a externí lektoři, kteří povedou několik půldenních speciálních kurzů.

Náplň kurzu "Praktika" (výběr):
Základní konstelační zákonitosti a pravidla
Definice a specifika různých systémů - co lze a co nelze konstelovat
Jak používat uvolňující věty?
Rizika a hranice konstelační práce - jak pracovat bezpečně pro klienty i pro konsteláře
Různé typy konstelací (např. finanční, konstelace v byznysu, konstelace se značkami a figurkami, konstelace zdravotních symptomů, vnitřní dítě v konstelacích a pod.)
Co dělat v případě náhlého otevření traumatu a jiných psychospirituálních krizí
Základy psychiatrické diagnostiky (abychom rozeznali rizika práce)
...ale především budou účastníci pracovat sami a od asistentů a Jana budou dostávat (vždy konstruktivní a láskyplnou :) zpětnou vazbu.

Náplň kurzu "Drama a Rituál"
Tento kurz navazuje na náš nový koncept konstelačního výcviku, který jsme po dvanácti letech klasických výcviků představili v roce 2018 a nazvali ho "Konstelace. rituál a drama 2018". V průběhu roku se na třicet účastníků ponořilo do hloubky nejen různých, povětšinou experimentálních druhů konstelací, ale především do intenzivního rozvoje svého vnímání a celé své osobnosti. Vzhledem k velkému ohlasu tohoto výcviku vznikl požadavek, v tomto procesu pokračovat v nové skupině spolu s dalšími zájemci.

V tomto kurzu se budeme věnovat syntéze rituální, dramaticko-divadelní a konstelační práce a hledat společné průniky. Kvůli intenzitě bude kurz probíhat především "na prknech, jež znamenají svět" - tedy v divadelním prostředí a pak také na různých "silových" místech, kde budeme zkoumat vliv "genia loci" na to, co se v konstelacích a rituálech děje. Budeme se zaobírat účinkem řeči, gest, držení těla a různých kontaktních interakcí na rituál a konstelaci, prozkoumáme hru, hravost a inspirovanou improvizaci, osobní mýtus a sen, zkusíme i astro- a karma-konstelace.

Nároky na účastníky

Konstelace v mém pojetí mají velmi blízko nejen k antickému divadlu (drama, katarze, metanoia), ale především k rituálu, ať už k přechodovému, nebo v jeho spíš všeobecné formě. Konstelace se v mém pojetí vyznačují symbolickým charakterem dění, vyjmutím z racionálního časoprostoru či používáním meta-logické řeči, gest atd.. Rituál a konstelace se zdaří především tehdy, je-li skupina lidí, která ho provozuje, jednotná ve svém záměru a odhodlanosti. Proto je důležité, aby účastnící byli odhodláni "jít s kůží na trh".

To samozřejmě neznamená, že by nemohli či neměli určovat, co už je za jejich hranicemi, co je nad jejich síly nebo co se pro ně ubírá nějakým "nesprávným" směrem. Je ovšem důležité, aby převzali za sebe a za svůj příspěvek k celku odpovědnost. Protože - jak to píšeme jinde, "… při vstupu do esenciální duše je třeba odvahy a vlastního rozhodnutí vytvářet svět okolo nás."

Účastníci by tedy měli mít hlubší zkušenosti s různými formami tzv. "osobnostního rozvoje", měli by mít za sebou několik seminářů konstelací a být seznámeni se základy meditace. Zkušenosti na divadle či s hlasově-pohybovým výrazem jsou vítány. Před přijetím do výcviku je třeba vyplnit dotazník. Pro všechny zájemce velmi doporučuji před začátkem výcviku absolvovat můj jednodenní kurz "Klasických rodinných konstelací" v Maitrei 24. ledna 2019 a dále navštívit kursy mých třech bývalých studentů Petra Kolátora, Jana Kumstáta a Lenky Veverkové (www.kvk3.cz, pracují jako tým).

Hosté výcviku, kteří převezmou speciální témata (může se ještě změnit):
Adéla Stodolová,
choreografka, režisérka, autorka.
Dagmar Volfová, jóga, tantra, meditace
Petr Mílek, klinický psychiatr, antroposof
Martin Švihla, aikido, Cesta pravého muže
Lenka Veverková, ženské kruhy, škola kněžek Živeny
a další.

Předběžné přihlášky přijímáme mailem na post@konstelace.info
Pro zájemce a přihlášené - podívejte se prosím na naše doporučení co dělat/číst/shlédnout/navštívit PŘED VÝCVIKEM.
A moc se na to těšíme. Jan a tým.

• • • • • • • •

• • • • • • • •


• • • • • • • •

• • • • • • • •


© 2018 by Jan Bily