Semináře, přednášky, workshopy do konce října 2018:

14. 6. 2018: Finanční gramotnost jinak: Konstelace peněžních souvislostí a přesvědčení
Celodenní seminář, 9:30 - 17:00, Praha, Maitrea
Intenzivní jednodenní konstelační seminář o našich finančních přesvědčeních, například: To si ještě nezasloužím ... Majetek a bohatství mě nějak ohrožují ... Peníze to u mne nedrží dlouho... Velké peníze mají jen gauneři ... a mnoho dalších. Přijďte se "finančně vzdělat trochu jinak"!
Další informace zde. Přihlášky přímo přes Maitreu

15. - 17. 6. 2018: Konstelační rituály: Archetypy, mýty a realita
Prodloužený víkend, začátek v pátek 17:00, Praha, DVAN
Pokud se chceme vydat dál, rozloučit se s již nepotřebným balastem a otevřít se možnostem budoucnosti, je nutné to, co je za námi uzavřit. To může být dětství a nevyřešený vztah s rodiči, zranění a pocity méněcennosti, neukončený vztah s dřívějšími partnery nebo nedokončené oddělení se od těch, kteří zemřeli. Dříve každá komunita lidí na tato a mnoho dalších témat pořádala tak zvané přechodové rituály, které usnadňovaly rozloučení se s tím, co je za námi a přijetí nového. Dnes nám v tom mohou pomoci konstelace. Zárověň v tomto typu konstelací hrají velkou roli archetypy, mýty a jak já to nazývám "mytologické vnímání reality". Tím mají konstelace a konstelační rituály blízko i k bájím a pohádkám, které mnoho přechodů z jednoho "stavu" do druhého popisují.
Další informace a přihlášky zde

20. 6. 2018: Večerní kruh mužů
Večer, 18:00 - 21:00, Praha, Maitrea
Čtvrté setkání mužů v tomto roce. "Muž dokáže (téměř) vše. Postaví katedrálu, přeplaví se přes oceán, zastaví tank, doletí na Měsíc - pokud má poslání a cíl. Pokud ví, že jeho cesta je ta důležitá, správná, poctivá."
Další informace zde, přihlášky přímo přes Maitreu

27. 6. 2018: Cyklický čas a rituály přechodu
Večer, 18:00 - 21:00, Praha, Maitrea
Konstelačně-přednáškový večer o tom, co přechodové a transformační rituály jsou, kdy je vhodné je používat a jaký mají význam pro naši každodenní realitu a pocit úspěchu a štěstí.
Detailní informace zde. Přihlášky přímo přes Maitreu

3. - 5. 8. 2018: Konstelace (ne)plodnosti a IVF (spolu s Mgr. Radkou Tomáškovou)
Prodloužený víkend, začátek v pátek 17:00, Praha, DVAN
Nový a expertimentální víkendový seminář, ve kterém budeme konstelačně pátrat po příčinách neplodosti a po systemických projevech a účincích in-vitro-fertilizace. S Radkou Tomáškovou, která má centrum pro fyzioterapii v Olomouci a nyní připravuje svoji první knihu "Plodná vize" již roky spolupracuji. Pro páry nabízíme slevu!
Další informace a přihlášky zde

7. 8. 2018: Proč a jak meditovat aneb: Každodenní spiritualita
Večer, 18:00 - 21:00, Praha, Maitrea
Konstelačně-zážitkový večer o kontemplaci, relaxaci a meditaci s praktickými ukázkami a návody různých druhů meditace, s příchutí jógy a "spirituální" konstelací.
Detailní informace zde. Přihlášky přímo přes Maitreu

15. 7. a 12. 8. 2018: Konstelace na historických místech
Podvečer, 16:00 - ca. 19:30, Praha, Vyšehrad (červenec) a Bílá Hora (srpen)
Tento podvečer bude výsledkem spolupráce dvou předních českých odborníků: Jana Bílého, jenž je asi nejznámější český "konstelář" a autor mnoha knih a článků, a také Jana Kroči, historika a průvodce krajinou, který se věnuje terénní mytologii, geomancii a práci s hlubinnými vrstvami české krajiny.
Detailní informace zde.

5. 9. 2018: Rodiče a děti - lze vůbec někoho "vychovat"?
Večer, 18:00 - 21:00, Praha, Maitrea
Konstelačně-přednáškový večer pro rodiče dětí i pro děti rodičů, byť by jim bylo třeba už šedesát. A to i tehdy, když jsou celí zoufalí nad tím, že "to všechno" dělají úplně stejně, jako jejich rodiče.
Detailní informace zde. Přihlášky přímo přes Maitreu

13. 9. 2018: Partnerské vztahy: Svoboda i hloubka
Celodenní seminář, 9:30 - 17:00, Praha, Maitrea
Intenzivní konstelační den o všech úžasech i obtížích, se kterými se setkáváme, pokud chceme vybudovat pokročilý, to znamená jak svobodný, tak i hluboký a silný partnerský vztah.
Detailní informace zde. Přihlášky přímo přes Maitreu

18. 9. 2018: Večerní kruh mužů
Večer, 18:00 - 21:00, Praha, Maitrea
Páté setkání naší "úžasné skupiny" mužů v tomto roce. Sdílení mužů mezi sebou, v mužském kruhu, má neobyčejnou sílu. Jen to, že řekneme, co se děje, s čím si "lámeme hlavu", co nás znepokojuje či trápí (nebo naopak těší) může změnit náš život. Dynamika síly, důvěry a solidarity v takovém kruhu je prostě balzám na mužskou duši.
Další informace zde, přihlášky přímo přes Maitreu

22. a 23. 9. 2018: Konstelační praktika pro účastníky výcviků
Dvoudenní víkendový seminář, Hotel Samechov/Sázava
Již tradiční setkání všech konstelačních "mazáků" (a mazaček??), kteří mají zájem na zdokonalení svého umění a intuice, ale také se prostě chtějí potkat s úžasnou partou otevřených lidí. Tentokrát včetně podzimního "Mabon-rituálu".
Další informace zde

24. 9. 2018: Tanec s Janem: Divokost a radost pohybu
Večer, 18:00 - 21:00, Praha, Maitrea
Pojďme tedy (opět) dovolit našemu tělu, se zcela netradičně, možná i trochu „potrhle“ hýbat a pohybem vyjádřit to, co se skrývá uvnitř. Zkusíme nechat našemu tělu volnost nejen vyjádřit emoce, které se odvíjejí „uvnitř“, ale i skrze pohyb tyto emoce ovlivnit a sami určit, jakou budeme mít náladu.
Detailní informace a přihlášky přímo přes Maitreu

28. - 30. 9. 2018: Alchymie vztahů
Prodloužený víkend - tři celé dny! Praha, Duhovka
Rodinné a partnerské vztahy jsou nedílnou součástí našeho rozvoje osobnosti a přispívají velkou měrou k pocitu štěstí. V tomto víkendovém semináři se budeme konstelačně zabývat jejich jemnými a často nepochopenými pravidly. Podíváme se na zákon polarity, zjistíme, jak dalece ovlivňují naši rodiče výber partnera a partnerky a jak určují převzaté rodové zvyklosti kvalitu partnerství i výchovy dětí.
Další informace a přihlášky zde

2. 10. 2018: Cesta krále a královny
Jednodenní seminář, 9:30 - 17:30, Praha, Maitrea
Náš oblíbený seminář pro lidi z byznysu, manažery a manažerky, podnikatele/ky a osvč, prostě pro všechny, kteří vedou jiné lidi a chtěli by se stát králi či královnami namísto vystresovaných obětí čísel a nedostatku času.
Detailní informace zde.

3. 10. 2018: Jak konstelačně pracovat se symptomy a zdravotními potíži
Večer, 18:00 - 21:00, Praha, Maitrea
Konstelačně-přednáškový večer o tom, jak je možné se skrze konstelace dopídit toho, co naše nemoc znamená a co nám chce říci a především jak se "uzdravit" v souladu s celým systémem rodiny a okolí.
Detailní informace zde. Přihlášky přímo přes Maitreu

10. 10. 2018: Základní konstelační pravidla a zákonitosti
Večer, 17:00 - 21:00, Praha, Maitrea
Tento večer je určen pro všechny, kteří chtějí hlouběji proniknout do tajů systemických konstelací nebo se zajímají o konstelační výcvik (další běh začíná v lednu 2019).
Detailní informace a přihlášky uvedeme v krátkosti.

12. - 14. 10. 2018: Vztahy v rodině a partnerství - Konstelace s Janem Bílým
Prodloužený víkend, Poděbrady
Náš jarní seminář na toto téma byl tak úspěšný (a úžasný), že jsme se rozhodli ho na podzim zopakovat. Ale nebojte se - nelze vstoupit dvakrát do stejné řeky, takže tento seminář bude opět plný zcela nových vhledů do problémů týkajících se partnerských a rodinných vztahů. Nově se také budeme věnovat našich peněžním přesvědčením - tedy vztahu k hojnosti.
Další informace a adresa pro přihlášky zde

20. 11. 2018: Vše jednou končí: Oběť, smrt a znovuzrození
Večer, 18:00 - 21:00, Praha, Maitrea
Zcela antidepresivně laděný konstelačně-přednáškový večer o nutnosti dobrého konce, abychom mohli něco jiného dobře začít.
Detailní informace zde. Přihlášky přímo přes Maitreu

12. 12. 2018: Každý rok znovu: Vánoce. O důležitosti (přírodních) svátků.
Večer, 18:00 - 21:00, Praha, Maitrea
Konstelačně-přednáškový večer o tom, jak je nesmírně důležité sledovat hvězdy a fáze Luny, žít s přibývajícím a ubývajícím světlem a být "cyklický". A čas od času to řádně oslavit…
Detailní informace zde. Přihlášky přímo přes Maitreu

• • • • • • • •
Adresy všech míst konání zde
Přihlášky na semináře zde

 

 

 

© 2015-2018 by Jan Bily