Jak se připravovat na seminář?

Před seminářem rodinných konstelací doporučuji zjistit nebo si ověřit následující informace:

1. Informace o všech členech rodiny, zejména o těch, kteří utrpěli jakékoliv těžké trauma, o zemřelých při narození, v dětském věku nebo v mládí, o zemřelých za nezvyklých či tragických okolností
nebo při porodu dítěte, o členech, kteří byli rodinou zavrženi, vyděděni, odmítáni nebo o kterých se v rodině nemluvilo.

2. Dále o všech členech rodiny, kteří utrpěli obvzláště těžký osud nebo takový osud připravili druhým (tj. nesou těžkou vinu). Toto se týká první generace (rodiče a jejich sourozenci), druhé (prarodiče a jejich sourozenci) a v těžkých případech i dalších generací.

3. Informace o partnerovi (partnerce) a jejich dřívějších důležitých partnerech případně o dětech z dřívějších vztazích.

Další doporučení: klidně si nakreslete tak zvaný "genogram" - Diagram vaší rodiny se všemi dostupnými údaji o předcích. Stránku s pokyny, jak sestavit genogram najdete tady.

V případě podnikových konstelací je dobré mít informace o založení firmy/podniku, o dřívějších vlastnících a spoluvlastnících, o hierarchii a organizační struktuře v podniku, právní formě (s.r.o., a.s.), o finanční situaci příp. o důležitých obchodních partnerech. Dále o typu a výskytu konfliktů na pracovišti a o dosavadních pokusech, tyto konflikty řešit. Důležitá informace může být také o dřívějších spolupracovnících, kteří odešli nebo kterým byla dána výpověď za nevyjasněných nebo dramatických okolností.

• • • • • • • •
Pokračování stránky