Konstelační večery v Maitrei
s Janem Bílým

Datum: viz přehled dole
Místo konání: Maitrea, Týnská ulička 6, Praha 1
Cena: 400,- předem / 480,- na místě
Začátek: vždy v 18:00 (prosím přesně!), konec kolem 21:00
Přihlášky: Na večer je nutno se přihlásit přímo přes Maitreu

Konstelační večery s Janem Bílým - to jsou večery, ve kterých pátráme po našem místě v rodině, ve vztahu, v práci a v podnikání, kde se zabýváme novými směry v konstelacích a osvojujeme si jiný než obvyklýpohled na realitu. Jan poutavě přednáší o daném tématu, odpovídá na otázky a řeší malé či větší "případy" z publika. Součástí večerů jsou také malé konstelační rituály, za pomoci kterých se dostáváme k pochopení a hlavně procítění toho, co nám dává sílu k akceptování nás takových, jakými jsme.

Začátek vždy v 18:00, konec kolem 21:00, poplatek 400,- Kč v předprodeji, 480,- na místě.
Na večer je nutno se přihlásit předem přímo v Maitrei. (Ale prakticky vždy je možné se krátce před zahájením ještě na večer dostat, neboť několik lidí si vstupenku nevyzvedne.)

• • • ROK 2018 • • •

(Přihlášky na tyto akce ca. čtvrt roku před akcí přes web Maitrei)

10.1. 2018, 17:00 - 21:00 Základní konstelační pravidla a zákonitosti

Konstelačně-přednáškový večer o tom, co neobyčejného a překvapivého nás konstelace a systemický pohled na svět učí.
Pozor - začátek je již v 17:00 a kurz trvá čtyři hodiny - proto poněkud vyšší cena.
Po čtrnácti letech výcviku konstelační metody jsem se rozhodl pro radikální změnu směru. Náš nový výcvik (informace jsou na našem webu www.konstelace.info) je nyní podstatně víc o mytologickém vnímání, rituálech, dramatu, pohybu, hlasu či masce. Tím ovšem z programu ročního výcviku odpadla jakási konstelační "malá násobilka" - tedy to, co je nutné stále a stále opakovat, procvičovat a především si uvědomovat. Jsou to hluboce pravdivá a často překvapující systemická pravidla a zákonitosti, které nám, pokud je pochopíme, obrovsky ulehčí život a usnadní porozumění našemu okolí. Takže tento večer tyto "pravidla" probereme hravou a zábavnou formou. Večer se hodí jak pro zájemce o nahládnutí do tajemství konstelační práce a úplné začátečníky, tak i pro absolventy jiných výcvikových kursů, kteří si chtějí oživit konstelační základy.

13.2. 2018, 18:00 - 21:00 Báječní muži aneb poslání za všechny prachy.
Konstelačně-přednáškový večer o krizi a (zároveň) i úžasných možnostech dnešních mužů - speciálně i pro ženy.
Když muži opravdu chtějí, dokážou všechno, dokonce i stát se úžasnou ženou, jak dokazuje např. travestie. V posledních letech ovšem stále zřetelněji vystupuje do popředí jednoduchá otázka: Co máme chtít? Co je "to" důležité? Pokud se nespokojíme s "Užívej si, dokud to jde", nebo "Po nás potopa"? Co je tedy to opravdové, ultimativní, dobrodružné a dechberoucí poslání pro muže 2014? Mnoha inteligentním mužům a ženám začíná svítat, že pokud chceme jako druh Homo sapiens přežít, nebude nám pouze ono "sapiens", tedy naše orientace na rozum, stačit. Potřebujeme radikální změnu vnímání, cítění, potřebujeme se "nějak" dostat zpátky do pokory a úcty k celku - k Matce přírodě, ke Gaie, která nás živí, ke Kosmu, coby našemu "většímu" otci. Zde se rýsuje jakési "milionové poslání", abych parafrazoval oblíbený pořad. A to nejen pro muže. Dnešní večer bych chtěl věnovat společnému definování, oč by mohlo jít a hledat to za pomoci tzv. globálních konstelací.

21.3. 2018, 18:00 - 21:00 Velký kruh života - šamanský koncept čtyř duší
Konstelačně-přednáškový večer o stále se opakujícím vývojovém cyklu, který se týká každého z nás a o způsobu, jakým ho vpustíme do našeho života.
V mé konstelační i poradenské práci zaujímá "koncept čtyř duší" centrální místo. Tento cyklus čtyř etap našeho vývoje, který je v souladu s přírodou, je výsledkem syntézy systemických konstelací podle Berta Hellingera a šamansko-indiánského "healing circle", tedy léčivého kruhu čtyř elementů, čtyř světových stran a čtyř forem naší duše, který pochází od holandského šamana Daana van Kampenhouta. Během tří hodin večera projdeme všechny čtyři etapy kruhu a podíváme se detailně na jejich vliv na náš život a vztahy, ale i na jiné "celky" - například na firmy, společnosti a státy. Zjistíme, jak lze využít jejich specifických vlastností a seznámíme se také s přechodovými rituály, jež dělí jednotlivé úseky kruhu a které lze nejlépe prožít skrze příslušné pohanské roční svátky. A protože jsme krátce po jarní rovnodennosti, uděláme ještě malý rituál…

25.4. 2018, 18:00 - 21:00 Láska a vztahy aneb proč se za pět dní líbat pod třešní.
Konstelačně přednáškový večer, na kterém budeme řešit základní otázku každého z nás, totiž "Má mě rád(a) nebo nemá mě rád(a)? Případně nic z předchozího.
Jedno z nejpopulárnějších (nejen) konstelačních témat je - láska. Přesně řečeno tedy partnerský vztah a všechny jeho meandry - od hledání "vhodného" partnera, přes zamilovanost, žárlivost, sex a ne-sex, až po rozchody a rozvody. Janova stejnojmenná kniha (Láska, vztahy, konstelace, vydala Maitrea v roce 2008) je také stále jednou z nejlépe se prodávajících knih tohoto nakladatelství. Tento večer se plně ponoříme do tajů konstelačních řešení "láskyplných" problémů, např.: Jak se stát "prezentním" mužem a lásce otevřenou ženou? Jak se potkat v sexu? Jak ustát partnerovu nebo partnerčinu rozdílnost atd... Večer plný malých konstelací a cvičení.

29.5. 2018, 18:00 - 21:00 Rodiče a děti - lze vůbec někoho "vychovat"?
Konstelačně-přednáškový večer pro rodiče dětí i pro děti rodičů, byť by jim bylo třeba už šedesát. A to i tehdy, když jsou celí zoufalí nad tím, že "to všechno" dělají úplně stejně, jako jejich rodiče.
Každý z nás máme rodiče a většina z účastníků mých večerů má děti. Ať už chceme nebo ne, ve výchově dětí se setkáváme se stejnými problémy, jaké jsme zažívali, když nás rodiče "vychovávali" - jen, samozřejmě, poněkud z opačného konce. Základ našich těžkostí spočívá ve zcela jednoduše znějící otázce: Kdo je zde ten velký a kdo je ten malý? Jenže … ono to vůbec není jednoduché. Během našeho dětství jsme se všemožně snažili, stát se co nejdříve velkými, zatímco když přijdou děti, tak jsem často ještě v mnohém … dětmi. Což naše děti velice rychle zjistí a začnou vychovávat nás. Tento večer se podíváme v příkladech a skrze vaše zážitky a otázky na to, jak a zdali vůbec lze dnešní děti vychovávat. A jestli náhodou to první, co k tomu potřebujeme, není pochopení toho, co se dělo s našimi rodiči.

27.6. 2018, 18:00 - 21:00 Rituály přechodu a cyklický čas
Konstelačně-přednáškový večer o tom, co přechodové a transformační rituály jsou, kdy je vhodné je používat a jaký mají význam pro naši každodenní realitu a pocit úspěchu a štěstí.
O rituálním charakteru konstelací nemůže být pochyb. Opustíme-li představu, že konstelace ukazují pouze nějakou "správnější" realitu, dostaneme se na úroveň, kde prožíváme rituály usmíření, zacelení prázdných míst v systémech a dokončení nedokončených přechodů v našem životě a především pak ty rituály, které nás převádějí z jednoho stavu do jiného. Namísto lineárního chápání času se dostává do popředí cyklický, kruhový čas, jemuž staří Řekové říkali Kairos, čas příhodného okamžiku. Žijeme-li v souladu s tímto časem, otevře i smysl pohanských kalendářů a slavností. Večer s mnoha návody na malé i větší rituály.

7.8. 2018, 18:00 - 21:00 Proč a jak meditovat aneb každodenní spiritualita
Konstelačně-zážitkový večer o kontemplaci, relaxaci a meditaci s praktickými ukázkami a návody různých druhů meditace, s příchutí jógy a "spirituální" konstelací.
Předtím, než jsem se před dvaceti lety pustil do konstelační práce, jsem trávil roky cestováním po světě a hledáním způsobu, jak nejen zklidnit můj "blíženecký" rozum, ale především jak zažít mír v duši a snad i něco, co by se dalo nazvat spirituálním štěstím. Mám za sebou výcvik vedoucího Oshových meditací, sedával jsem hodiny "s holí" u druida Antona, odumírali mi nohy při cvičení zazenu. Dnes vím, co - alespoň pro mne - meditace je a co je jen jakási průprava, možná dokonce pouze trénování pevné vůle v hledání nepolevit. Tento večer bude o souvislosti konstelací (potažmo terapie) a meditace, tedy schopnosti přijmout svět. Zcela a úplně.

5.9. 2018, 18:00 - 21:00 Magické myšlení, intuice a šamanismus
Konstelačně-přednáškový večer o tom, co hlavní proud současné vědy neuznává, ačkoliv to přitahuje miliony lidí a vykazuje stoupající obrat.
Šamanismus má ke konstelacím velice blízko. Jak v šamanských, tak i v konstelačních rituálech figurují naši předkové, smrt, duše. V obou disciplínách pracujeme s tím, co je větší a uznáváme to, co nelze změnit. Magické myšlení je podstatně rozšířenější, než si všeobecně myslíme. Všechny malé děti ho používají, i když ne vědomě a většinou ho nenasazují ke splnění svých cílů. Úspěšní sportovci, manažeři a podnikatelé ho také používají - ale říkají mu NLP, podnikatelská intuice nebo někdy také štěstí. Jak i šamanský přístup, tak i magické myšlení a dokonce i psychologicky "střízlivá" konstelační práce se orientují na obrácení vnímání reality. Nikoliv já jsem realitě nadřazen, nýbrž realita, ve své velikosti a hloubce neuchopitelná, se mi otevírá podle toho, zdali ji přijmu takovou, jaká je. Z tohoto přijetí vzniká síla, která může ovlivnit mé podílení se na tvaru, teplotě a vlastnostech univerza, ve kterém se nacházím. Této síle pak říkáme magie.

3.10. 2018, 18:00 - 21:00 Jak zacházet se symptomy a zdravotními potíži
Konstelačně-přednáškový večer o tom, jak je možné se skrze konstelace dopídit toho, co naše nemoc znamená a co nám chce říci.
Konstelační práce je vždy zkoumání celku a pochopení hlubokých a často i dobře skrytých souvislostí. Symptomy nemocí, především těch déle trvajících nebo chronických, k nám mluví jazykem, kterému nejsme vždy schopni porozumět. Proto patří literatura o celostní medicíně a speciálně "kuchařky" typu co který symptom znamená k velmi žádaným a úspěšným titulům. Ačkoliv nejsem lékař a nemám ambice skrz konstelační práci diagnostikovat nebo léčit (což je také vyhrazeno pouze patřičným specialistům), jsou konstelace symptomů fascinujícím příkladem pro to, jak může být pohled na "celek" - tedy i na situaci pacienta v rodině, na jeho vztahy, nebo na převzaté rodinné zátěže prospěšný. Konstelace symptomů tak mohou výborně doplnit práci odborníka lékaře nebo i psychologa.

20.11. 2018, 18:00 - 21:00 Vše jednou končí: Oběť, smrt a znovuzrození
Zcela antidepresivně laděný konstelačně-přednáškový večer o nutnosti dobrého konce, abychom mohli něco jiného dobře začít.
Naše rychlá, úžasná a veskrze racionální doba se úporně drží představy, že vše lze více či méně úspěšně kontrolovat. Prakticky se to zdá být jen otázka peněz. Proto se smrt, kterou opravdu "neuřídíme", stala jedním z posledních tabu. Nechceme ji, neboť nad ní ve skutečnosti nemáme žádnou moc. To vede na jedné straně k infantilizaci, zdětštění společnosti a na druhé straně k tomu, že nedovedeme přestat, nejen s životem, ale s ničím, čeho se držíme. Zůstáváme tak "viset" v nefunkčních vztazích, v práci, která nás nebaví a na stupni vývoje, který bychom už dávno měli mít za sebou. Děsíme se rozchodu a stárnutí, vytěsňujeme myšlenku na "konec" čehokoliv z našeho života a zůstáváme nedospělí, bez hloubky a moudrosti. Tento večer na rozhraní "dušičkového" listopadu a "prosince znovuzrození" bych chtěl věnovat umění odejít, přestat, skončit. Protože jedině tak lze s něčím novým začít...

12.12. 2018, 18:00 - 21:00 Každý rok znova: Vánoce. O důležitosti svátků.
Konstelačně-přednáškový večer o tom, jak je nesmírně důležité sledovat hvězdy a fáze Luny, žít s přibývajícím a ubývajícím světlem a být "cyklický". A čas od času to řádně oslavit…
Kairos a Chrónos byly ve starověkém Řecku dva různé druhy času. Chrónos je náš exaktně měřitelný, "odtikávající" čas, zatímco Kairos byl čas správného okamžiku, který se odvíjel od přirozených cyklů Universa, živoucí Země a nás lidí. Pochopíme-li cyklický čas, začne náš život snadněji plynout a nám se podaří lépe procházet skrze období krizí, nezdarů či smutku. Dokonce se můžeme naučit, z toho, co jinak odmítáme, čerpat sílu a stabilitu. Objevíme smysl a skrytou moc přechodových rituálů a lépe se smíříme se stárnutím. A nakonec se možná dostaneme až ke zodpovězení prastaré otázky, totiž co jsme, odkud pocházíme a kam kráčíme.

Těšíme se na vás,
tým Maitrea a Jan Bílý

Program večerů pro muže najdete zde.