Konstelační večery v Maitrei
s Janem Bílým

Datum: viz přehled dole
Místo konání: Maitrea, Týnská ulička 6, Praha 1
Cena: 400,- předem / 480,- na místě
Začátek: vždy v 18:00 (prosím přesně!), konec kolem 21:00
Přihlášky: Na večer je nutno se přihlásit přímo přes Maitreu

Konstelační večery s Janem Bílým - to jsou večery, ve kterých pátráme po našem místě v rodině, ve vztahu, v práci a v podnikání, kde se zabýváme novými směry v konstelacích a osvojujeme si jiný než obvyklýpohled na realitu. Jan poutavě přednáší o daném tématu, odpovídá na otázky a řeší malé či větší "případy" z publika. Součástí večerů jsou také malé konstelační rituály, za pomoci kterých se dostáváme k pochopení a hlavně procítění toho, co nám dává sílu k akceptování nás takových, jakými jsme.

Začátek vždy v 18:00, konec kolem 21:00, poplatek 400,- Kč v předprodeji, 480,- na místě.
Na večer je nutno se přihlásit předem přímo v Maitrei. (Ale prakticky vždy je možné se krátce před zahájením ještě na večer dostat, neboť několik lidí si vstupenku nevyzvedne.)

• • • ROK 2017 • • •

17.1. 2017, 18:00 – 21:00 Děti a rodiče - nekonečný příběh mezi „ne“ a „ano“
Konstelačně-přednáškový večer o základním problému nejen rodinných konstelací – o tom, kdy být malý a kdy velký.
Když jsme byli malí, bylo vše jednoduché: prakticky nic jsme neměli pod kontrolou. Svět byl plný zázraků a my ho vnímali jakýmsi mytologickým pohledem. Zároveň nás tento svět ovšem i děsil. Tma v noci, naše neschopnost se bránit, nespravedlnosti a zranění ze strany rodičů a učitelů. To vše vedlo k tomu, že jsme se rychle chtěli stát dospělými. Pro nás to znamenalo, začít svět kolem nás kontrolovat. Někteří z nás se stali úspěšnými, chytrými, někteří se naučili kontrolovat a manipulovat okolí. Všichni jsme ale přitom ztratili onu mytologickou rovinu vnímání zázraků. Dalo by se říci, že jsme ztratili schopnost, vidět svět srdcem. V rodinných konstelacích poznáváme, jak je tato schopnost v životě důležitá. Učíme se, jak zůstat „malí“ tam, kde je to nezbytné – například ve vztahu k našim rodičům. A hledáme cesty, jak se stát „velkými“, když nás ti, co jsou menší (ať už děti nebo jiné, na nás závislé osoby) potřebují.

15.2. 2017, 18:00 – 21:00 Velký kruh života – šamanský koncept čtyř duší
Konstelačně-přednáškový večer o stále se opakujícím vývojovém cyklu, který se týká každého z nás.
V mé konstelační i poradenské práci zaujímá „koncept čtyř duší“ centrální místo. Tento cyklus čtyř etap našeho vývoje, který je v souladu s přírodou, je výsledkem syntézy systemických konstelací podle Berta Hellingera a šamansko-indiánského „healing circle“, tedy léčivého kruhu čtyř elementů, čtyř světových stran a čtyř forem naší duše, který pochází od holandského šamana Daana van Kampenhouta. Během tří hodin večera projdeme všechny čtyři etapy kruhu a podíváme se detailně na jejich vliv na náš život a vztahy, ale i na jiné „celky“ – například na firmy, společnosti a státy. Zjistíme, jak lze využít jejich specifických vlastností a seznámíme se také s přechodovými rituály, jež dělí jednotlivé úseky kruhu a které lze nejlépe prožít skrze příslušné pohanské roční svátky.

2.3. 2017, 18:00 – 21:00 Láska nebo závislost?
Konstelačně-přednáškový večer o tom, co musíme sami se sebou udělat, abychom mohli šťastně žít s tím druhým.
Jedno z nejpopulárnějších (nejen) konstelačních témat je - láska. Přesně řečeno partnerský vztah a všechny jeho meandry - od hledání vyhovujícího partnera přes zamilovanost, žárlivost, sex a jeho chybění, až po rozchody a rozvody. Janova stejnojmenná kniha („Láska, vztahy, konstelace“, vydala Maitrea) je také jednou z nejlépe se prodávajících knih tohoto nakladatelství. Tento večer se plně ponoříme do tajů konstelačních řešení „láskyplných“ problémů, např.: Jak se stát prezentním mužem a lásce otevřenou ženou? Jak se potkat v sexu? Jak ustát partnerovu nebo partnerčinu rozdílnost? Jak se zbavit závislosti, aniž bychom se zbavili vztahu? a mnoha dalších otázek... Takže, pokud máte, měli jste, nebo budete mít nějaký vztah či (nedej bože) problémek v partnerství, přijďte!

6.6. 2017, 18:00 – 21:00 Zaměstnání, povolání a poslání
Konstelačně přednáškový večer, kde budeme řešit klasickou otázku lidské existence, totiž zdali pracujeme, abychom žili nebo žijeme, abychom pracovali. Případně nic z předchozího.
Transformace společnosti probíhá nejen na osobní úrovni, ale také v oblasti práce, businessu a vydělávání peněz. Ve firemních konstelacích se často ukazují překvapivé souvislosti mezi osobní a pracovní sférou. Dochází k hlubokým změnám v našem vnímání vědomé, uspokojující práce a definice toho, co patří ke štěstí v byznysu. Do pracovní sféry se dostává čím dál rychleji ženský princip, hierarchické struktury se mění v partnerské a síťové. Tento večer se podíváme na to, jak konstelační pohled na svět zasahuje a mění naše pracovní okolí a jak nám pomáhá nalézt naše životní poslání.

12.9. 2017, 18:00 – 21:00 Peníze nebo život! O finančních a jiných přesvědčeních.
Konstelačně-přednáškový večer o hojnosti, která není vyjádřena částkou na bankovním účtu. Nebo snad ano?
Ať už jste pokročilý esoterik nebo dokonce bretherián - peníze hrají v našem životě stále ještě velkou roli. A ve většině případů je jich nějak málo, a to i přesto, že se jich zrovna tiskne spousta nových. Tento večer se nejprve v přednášce a poté v malých konstelacích podíváme na to, proč tomu tak je. Zároveň se odvážíme na výlet do poměrně nové oblasti: Zkusíme konstelačně zjistit, zdali a jaké jsou ke "konvenční měně" alternativy a v čem vězí naše urputná chuť utrácet. Jinak řečeno: Jsou nám milejší peníze, nebo život?

29.11. 2017, 18:00 – 21:00 Vše jednou končí: O důležitosti umění přestat.
Zcela antidepresivní večer o nutnosti konce – ať už jako rozchod, odchod, důchod nebo dokonce (nelekejte se) smrt.
Naše rychlá, úžasná a veskrze racionální doba se úporně drží představy, že vše lze více či méně úspěšně kontrolovat. Prakticky se to zdá být jen otázka peněz. Proto se smrt, kterou opravdu „neuřídíme“, stala jedním z posledních tabu. Nechceme ji, neboť nad ní ve skutečnosti nemáme žádnou moc. To vede na jedné straně k infantilizaci, zdětštění společnosti a na druhé straně k tomu, že nedovedeme přestat, nejen s životem, ale s ničím, čeho se držíme. Zůstáváme tak „viset“ v nefunkčních vztazích, v práci, která nás nebaví a na stupni vývoje, který bychom už dávno měli mít za sebou. Děsíme se rozchodu a stárnutí, vytěsňujeme myšlenku na „konec“ čehokoliv z našeho života a zůstáváme nedospělí, bez hloubky a moudrosti. Tento večer na rozhraní „dušičkového“ listopadu a „prosince znovuzrození“ bych chtěl věnovat umění odejít, přestat, skončit. Protože jedině tak lze s něčím novým začít...

12.12. 2017, 18:00 – 21:00 Přechodové rituály v konstelacích
Konstelačně-přednáškový večer o tom, co rituály jsou a jaký mají význampro naši každodenní realitu a pocit úspěchu a štěstí.
O rituálním charakteru konstelací nemůže být pochyb. Opustíme-li představu, že konstelace ukazují pouze nějakou „správnější“ realitu, dostaneme se na úroveň, kde prožíváme rituály usmíření, zacelení prázdných míst v systémech a dokončení nedokončených přechodů v našem životě. Namísto lineárního chápání času objevíme důležitost kruhového vývoje, setkáme se s časem příhodného okamžiku (ve starém Řecku ho nazývali Kairos) a tím se nám otevře i smysl pohanských kalendářů a slavností. Večer s mnoha návody na malé i větší rituály.

Těšíme se na vás,
tým Maitrea a Jan Bílý

Program večerů pro muže najdete zde.