Nový seminář, zabývající se naší vrozenou (?) agresivitou a strachem z ohrožení.
Od násilí k síle, od nesnášenlivosti k přijetí

Datum: 11. - 13. 1. 2019
Místo konání: DVAN,
Praha 4, Pod vinicí 2028
Cena: 3000,- Kč
Časy: pátek 18:00 - ca. 20:30, sobota 9:30 - ca. 17:30, neděle 9:30 - ca. 16:00

Sledujeme-li dění nejen ve světě, ale třeba i v naší "české kotlince", nemůžeme si nepovšimnout vzrůstající nesnášenlivosti a agrese mezi různými skupinami lidí. Ať už je tento trend důsledkem posilování různých "kmenů" skrz sociální media, nebo výsledek rostoucích obav z budoucnosti, zdá se, že po dekádách "míru a lásky" opět vzrůstá ochota, řešit konflikty násilím. Agresivita je ovšem jedna ze základních složek lidské psýché, která se může vyskytovat jako užitečná schopnost se bránit, nebo jako destruktivní zloba a zášť. Jak tyto negativní aspekty agresivity přeměnit v sílu, o tom bude tento náš nový konstelační seminář.

• • • • •
Systemické a rodinné konstelace nám mohou napomoci nejen k porozumění a přijetí našich stinných stránek, ale i k jejich změně v sílu a další pozitivní vlastnosti. Jak totiž zacházíme z různými aspekty naší psýché, jak vypadá naše "praktická" láska a sebeláska, schopnost soužití, uhlídání si našich hranic nebo právě boj a agresivita, to ve velké míře závisí na tom, jak probíhalo naše dětství, co jsme "odkoukali" od našich rodičů a zdědili od často už zapomenutých předků.

Násilí, agrese a nesnášenlivost vždy byly a jsou příznakem slabosti a nikoliv znamením vlastní síly. Ale jak se dostat do své síly, když na člověka každodenně útočí zprávy o válkách a teroristických útocích, o vraždách, požárech, záplavách a dalších katastrofách či o globálním stavu naší Země? Ještě, že aspoň ta ekonomika prosperuje .. ale - jak dlouho? A tak to není jen naše podvědomí a zděděná přesvědčení o nutnosti boje, ale a možná především jakési tušení, že takto svět nemůže jít dál. Že je třeba něco zásadně zmenit - ovšem, otázkou zůstává, co přesně a jak.

Jsme přesvědčen, že nástup tak zvaných silných mužů - Donalda Trumpa, Vladimira Putina, Recipa Erdogana, Viktora Orbana abych jmenoval jen některé - a jejich rétorika síly neznamená návrat ke starým dobrým časům patriarchátu, jak to pár jejich příznivců vnímá, nýbrž že je to výraz strachu z rychlosti, jakou se dnešní svět mení a také výsledek oné nejistoty, která s každou změnou přichází. Chceme-li ovšem jako lidstvo přežít, musíme zvládnout jeden nelehký úkol - transformovat naši vrozenou agresivitu v sílu a důvěru. Protože války v dobách, kdy lidstvo vládne mnohanásobným "overkillem", tedy možností zničit sebe sama, už neskýtají žádné řešení.

Pokud ovšem chceme něco změnit, je dobré začít u sebe a v malém. Proto se v tomto konstelačním semináři nebudeme zabývat jadernými hlavicemi, ale našimi mnohdy "horkými" hlavami, případně opakem - potlačenou agresivitou. Budeme hledat cesty, jak lze naši nesnášenlivost a agresivitu, úzkost a strach, boj a vnitřní válku, kterou často vedeme ve formě autoagrese prosti sobě, proměnit v sílu, toleranci a v neposlední řadě v lásku.

• • • • • • • •

Přihlásit se na seminářZpátky na přehled všech akcí