Seminář, prodloužený víkend
Konstelační rituály: Archetypy, mýty a reality

Datum: 15. - 17. 6. 2018
Místo konání: DVAN,
Praha 4, Pod vinicí 2028
Cena: 3000,- Kč včetně DPH
Časy: pátek 17:00 - ca. 20:00, sobota 9:30 - ca. 17:00, neděle 9:30 - 16:00

Přihlášky zde

Pokud se chceme vydat dál, rozloučit se s již nepotřebným balastem a otevřít se možnostem budoucnosti, je nutné to, co je za námi uzavřit. To může být dětství a nevyřešený vztah s rodiči, zranění a pocity méněcennosti, neukončený vztah s dřívějšími partnery nebo nedokončené oddělení se od těch, kteří zemřeli. Dříve každá komunita lidí na tato a mnoho dalších témat pořádala tak zvané přechodové rituály, které usnadňovaly rozloučení se s tím, co je za námi a přijetí nového. Dnes nám v tom mohou pomoci konstelace. Zároveň jsou v mýtech, archetypech i pohádkách ještě zbytky těchto rituálních přechodů dochovány. Proto se v tomto semináři budeme také těmito "vzpomínkami" zabývat.

Systemické konstelace jsou nejen terapeutická metoda a výborný nástroj pro firemní poradenství, ale v mých očích mají samy o sobě rituální základ. Práce v kruhu, nutná koncentrace a "usebrání" při stavění konstelace, rituálně strohé a zhuštěné věty, které v konstelacích používáme nebo i obřadné ukončení konstelace a vystoupení z rolí - to vše odkazuje na pozadí, které, stejně jako rituál, se vymyká "všednímu" a vytváří prostor pro ceremoniální, obřadní jednání. V tomto semináři nám půjde o to, skrz konstelační rituály uzavřít neuzavřené a přijmout to, co jsem dosud odmítali akceptovat.

A ještě malý dodatek. Takové běžné konstelační rituály jsou například: Přijetí vyloučeného člena rodiny - Přijetí a rozloučení se s mrtvými dětmi / sourozenci - Přijetí otce (coby "jediného a správného táty"), který tu (moc) nebyl - Přijetí daru života od rodičů - Přechod kluků od matky k otci - Iniciace muže v bojovníka - Přijetí svého ženství - Přechod z jedné kmenové duše do druhé - Rozchod/Rozvod - Přechod do esenciální duše atd., atd.
A běžné archetypy: Pomahač - Princezna - Král/Královna - Smrt - Stín - Princ - Popelka - Karkulka - Plaváček - Modrovous - Viktorka/Blázen atd.
Prijďte a uvidíte :D

Seminář bude zaznamenáván na video (bližší informace k záznamu zde - bod 6.).
• • • • • • • •

Zde ještě úryvek z mé přednášky o přechodových rituálech:

Konstelace lze provozovat jako terapii, jako koučink, nebo jako přechodový rituál. Jde samozřejmě o pomocné a tím i nepřesné dělení, takže se všem terapeutům a koučům, které se mým následným výkladem budou cítit dotčeni, omlouvám.
- Terapie obrazně znamená, že terapeut sedí v loďce a pomáhá do ní tonoucímu.
- Koučink je, když kouč na břehu, tj. v bezpečí, učí klienta plavat (a předem s ním udělá kontrakt!).
- Přechodový rituál pak znamená, že nějaký poutník dospěje na své pouti k řece a tam najde loďku a v ní sedí Charon. Ten pochází z řecké mytologie, kde fungoval jako převozník mrtvých duší přes Acheron nebo Styx. Jak vidíte, dostáváme se hned ze začátku k mytologii, k mému oblíbenému oboru, jenž je pro mne nesmírně důležitý, neboť představuje ke vědě komplementární přístup k realitě a pravdě.
Náš poutník by chtěl dál, ale neví, co ho čeká. Charona si prosím představte tak trochu jako mě - mrzutého strace s jasně modrýma očima, který pracuje výlučně za obolos (peníze) a to ještě vcelku nespolehlivě. Důležité je pochopit, že ani Charon neví, kam se pojede. Záleží totiž hodně na proudech, na duši poutníka i na náladě převozníka.

Aby se takový převoz podařil, musí být poutník náležitě připraven. U Řeků například musel být nejen mrtvý, ale jako nebožtík musel i absolvovat správné pohřební rituály, musel být náležitě očištěn a také vybaven na další cestu již zmíněným obolosem, tedy drobnou, byť zlatou mincí. To všechno neuvádím, protože chci zabít čas mého workshopu, ale z důvodů čistě praktických - dodneška platí pro každý přechodový rituál totéž. Abychom se během takového rituálu dostali na druhý břeh, musí to, co je na tomto břehu a nemůže dál, umřít, dále musíme projít očistou a také je nezbytné mít na to všechno peníze. Tedy zdroje pro naší další, nelehkou cestu.

Je tedy zřejmé, že takový rituál není ani snadný, ani zábavný, čímž je pro většinu dnešních lidí nejen neatraktivní, ale i zcela zbytečný. Bohužel - výsledkem je nahromadění duší před hned tou první řekou, nebo jinak řečeno, vzrůstající infantilizace společnosti. Prostě se ve vývoji nedostáváme dál, než k pubertě.

Pokud chceme změnit náš svět , pokud myslíme a konáme trochu víc globálněji, než že chodíme na individuální terapií či koučink, je důležité, abychom jako společnost pochopili důležitost těchto rituálů a nalezli způsob, jak je kolektivně podstupovat. Byť často se zpožděním a dodatečně. A konstelace nám k tomu dávají skvělou příležitost. Uvedu jen několik příkladů rituálů, které lze provést za pomocí konstelací.

- Znovuprožití porodu a dětství (přitakání rodinné duši a traumatům). Případně uvítání dítěte.
- Přechod od matky k otci (příp. z ženské strany na mužskou) pro kluky.
- Přechod z rodinné duše do kmenové - tj. puberta a osamostatnění.
- Iniciace dívek do stavu dospělé (tj plodné) ženy - Koré-Persefona a Luna-rituály.
- Iniciace bojovníka - setkání s vlastními limity, s nevyhnutelností, samotou a se smrtí.
- Rozchod - rozdělení jedné kmenové duše (vztah, manželství) ve dvě a zamezení války.
- Rozloučení se s mrtvými a akceptování jejich odchodu.
- Vstup do esenciální duše - zasvěcení. Tj. přitakání stárnutí a dosažení moudrosti.
- Nemoc jako přechodový rituál - "obrácení" napadajícího krokodýla (viz egypt. mytologie). (Sem patří všechny správně provedené konstelace symptomu.)
- Příprava na smrt. To je možná ten nejdůležitější rituál pro lidi nad padesát.A nakonec pro odvážné:
- Komunikace s předky - tedy, drasticky řečeno, se záhrobím. ...
Zpátky na přehled všech akcí