Seminář - prodloužený víkend
Peníze a hojnost: Konstelace finančních přesvědčení

Termín: 9. - 11. 11. 2018
Cena: 3200,- (včetně DPH)
Místo konání:
Gymnsium Duhovka, Ortenovo nám. 34, Praha 7
Časy: Pátek 17:00 (prosíme přesně!) - ca. 20:00
Sobota 9:30 - ca. 17:00, neděle 9:30 - ca. 16:00
Přihlášky zde

Východiskem finančních konstelací je tvrzení, že stav našich financí je v daleko větší míře výsledek našich podvědomých přesvědčení, než objektivníchveličin jako příjmu, platu, výdajů a dluhů. Obsah naší peněženky (nebo výše částky na našem kontě) napodobuje vzory, které jsme přebrali často již v ranném věku. Toto přebírání se dělo mimo naše "dospělé" vědomí - dítě se orientuje a učí skrze své pocity - a to je důvod, proč je pro nás nyní tak obtížné tyto vzory a přesvědčení změnit. I když se rozhodneme ke krokům jako "nyní budu šetřit", "chci vydělávat víc" nebo "teď vyřeším své dluhy", pocity, které nás podvědomě řídí, nás brzo dostanou tam, kde jsme už odjakživa. A peníze jakoby se vytratily - neznámo kam.

V tomto semináři se budeme zabývat hledáním a objevováním toho, co se ukrývá v našich pocitech o penězích, o bohatství, o blahobytu. Podíváme se na původ našich přesvědčení u našich rodičů, prarodičů a dalších příslušníků našeho "kmene" a pokusíme se vystopovat, proč a od koho přesně jsme naše vzory přebrali. Pouze tak můžeme vrátit to, co jsme dostali, tam, kam to patří...

K obsahu tohoto semináře budou patřit také Janem vyvinuté konstelace POLARITY peněz, které vycházejí z Jin-Jangového zabarvení vlastního obrazu peněz. O tento seminář je vždy velký zájem. Protože místa jsou omezena, prosíme o časnou rezervaci.

V semináři budeme stavět jak konstelace týkající se privátních finančních problémů, tak i businessu. Právě ve firemním prostředí si často nevšímáme souvislostí nedostatku peněz ve firmě s naším privátním, rodinným pozadím.

• • • • • • • •

Zpátky na přehled všech akcí

• • • • • • • •

Pro zájemce o pohled do zákulisí peněz:
Velmi zajímavá přednáška filosofa Jana Sokola na téma peníze.