Vědomí, moudrost a klidná síla: Sdílení v léčivém kruhu mužů 2018

Termíny: 24.1., 28.3., 30.5., 20.6., 18.9., 27.11. a 19.12.2018 (extra-večer)
Místo konání: Dům Maitrea, Praha 1,
Týnská ulička 6
Cena za cyklus: Bude ještě stanovena
Cena za jeden večer:
Bude ještě stanovena
Začátek: 18:00, konec: 21:00, extra-večer 17:00 - 21:30, prosím přijďte včas!
Na akce je nutno se přihlásit přímo v Maitrei

Sedm konstelačních setkání v Maitrei vedených Janem Bílým, ve kterých mají účastníci možnost se formou sdílení a konstelací podívat na své "palčivé" otázky. Výběr z témat: Dítě v nás. Bojovník 2018. Láska a sex. Povolání a poslání. Krize a ne-moc. Moudrost a esence. Stáří a smrt… a mnohem víc.

Již tradičně se scházejí muži v kruhu... muži, jenž chtějí poznat nejen sebe sama, ale i sdílet s ostatními své příběhy, těžkosti, úspěchy nebo třeba jen naslouchat a zažít sílu mužského společenství. Mužské kruhy vedu od roku 2003, kdy jsem poprvé v Česku udělal seminář "jen pro muže". Následovalo mnou iniciované vydání knihy "Cesta pravého muže" amerického gurua mužské problematiky Davida Deidy, téměř desetiletá série tří až čtyřdenních mužských seminářů m.j. v Novém Dvoře na jihu Čech a mnoho dalších aktivit a workshopů pro jak "privátní" chlapy, tak i muže z byznysu. Nyní se zaměřuji stále víc na to, co nás vede nejen k našemu "chlapskému" srdci, k odvaze, nevychýlitelnosti a mužské síle, ale i do centra naší - mužské - spirituality.

Jsem přesvědčen, že se k této moudrosti a hloubce nedostaneme jinak, než zpochybněním našich po tisíciletí hýčkaných "kvalit" - především expanze směrem navenek, agrese vůči okolí a akcionismu. Poslední ze jmenovaných nešvarů je možno označit také jako hyperaktivita nebo mužský úprk od klidu a meditace do dělání, řešení či pomáhání. Řečeno slovy konceptu čtyř duší, který již léta ve své práci používám: Abychom se dostali do kvadrantu esenciální duše, abychom začali žít v souladu s okolím a přírodou, je nutné projít jistým zastavením se, transformací, někdy také i krizí. Je zcela nezbytné si uvědomit naši nutkavou touhu po úspěchu, která je sice na jistém stupni vývoje potřebná, která nás ale drží v zajetí oné kmenové duše, druhého kvadrantu na kruhu života. Ta nám sice radí, jak být úspěšný v rámci kmene (společnosti, zaměstnání, podnikání, náboženské sekty či rozmnožování), ale selhává, máme-li se dostat k sobě, nebo - k bohu. Toho můžeme na území esenciální duše potkat totiž spíš ve formě hlubokého mystického prožitku, než za pomoci nějakého náboženství.

Mužské kruhy, které vedu, jsou velmi pestré. Najdete v nich muže, se kterými se znám již přes deset let, ale také ty, kteří přicházejí do takového kruhu vůbec poprvé. Zároveň, možná v důsledku doplnění kruhů konstelacemi, zde panuje velká míra důvěry a tolerance. Každý večer sice bude mít specifické téma, to ovšem není závazné, a tak se především budeme zaobírat tím, co je na daném večeru aktuální a co odpovídá "náladě" v kruhu. Tím, že tuto naše specifické téma nebo otázku vneseme do kruhu, že to, co nám leží na duši, sdílíme, umožníme katarzní proces, který vede k pochopení souvislostí a často i k rozpuštění celého problému.

Na večery je nutné se přihlásit přímo v Maitrei


Zpátky na přehled všech akcí