Odpolední konstelace v terénu
Konstelace na historických místech (Stránka je v přípravě)

Datum: 15. 7. (Vyšehrad) a 12. 8. (Bílá hora) 2018
Místo konání: Viz výše, sraz před bazilikou Sv. Petra (Vyšehrad) a na konečné tramvaje č. 22 zastávka "Bílá hora".
Cena: 400,- Kč / Studenti a soc. znev. 300.- Kč
Časy: vždy 16:00 - ca. 19:00

Přihlášky od 1. 5. zde

Zveme vás na neobvyklý zážitek - konstelace na historická témata spojená s hlubokým zasvěcením do místních souvislostí a mytologie krajiny. Toto odpoledne bude výsledkem spolupráce dvou předních českých odborníků: Jana Bílého, jenž je asi nejznámější český "konstelář" a autor mnoha knih a článků, a také Jana Kroči, historika a průvodce krajinou, který se věnuje terénní mytologii, geomancii a práci s hlubinnými vrstvami české krajiny.

Byl to právě Jan Bílý, který před cirka deseti lety přišel s novým formátem "konstelací pohádek a mýtů", které nám můžou odhalit zcela nečekané a hluboké souvislosti. Takové konstelace přímo volají po tom, abychom je stavěli na historických místech, jež se dotýkají jejich obsahu a kde je onen "genius loci" ještě stále živý a mocný. Před samotnou konstelací nás Jan Kroča provede dějinami obou míst a seznámí s krajinnými a geomantickými detaily, které by nám jinak unikly.
Zpátky na přehled všech akcí