Jednodenní seminář - konstelace a leadership
Cesta krále a královny

Datum: 19. 2. 2019
Místo konání: DVAN, Pod Vinicí 2028, Praha 4,
mapka zde
Cena: 3300,- Maximální počet účastníků je 12
Cena zahrnuje: Kurzovné, kávu a čaj, snacks
Čas: 9:30 - 18:00, prosíme o dochvilnost

Přihlášky zde.

Mnoho dnešních podnikatelů a manažerů se kvůli neustálé válce s okolím a z toho plynoucímu stresu vůbec nedostane ke kralování. To znamená, že nemají čas na tu nejdůležitější otázku, totiž proč vlastně dělají to, co dělají. Jen pro peníze? Pro vidinu úspěchu a vítězství? Ta se dnešním ne-králům rozplývá před očima. A ona vytoužená svoboda "dělat konečně to, co chci a ne co musím" je pořád v nedohlednu. K tomu se druží pocit, že něco esenciálního chybí.

Chybí cosi pro lídra skutečně důležitého - proměna bojovníka v krále (nebo v královnu). Král se "nesnaží", ale nechává "dít se" a sám přispívá pouze svoji přítomností k vytvoření vhodných a efektivních struktur kolem sebe. Král v sobě slučuje mužský a ženský princip, yin und yang a využívá této synergie k vnitřní síle a harmonii. Staří čínští panovníci měli za vzor moudrého císaře, který panuje tak, že si toho lid vůbec nevšímá. To se zdaří ovšem jen tehdy, pochopíme-li souvislosti celé firmy, spolu s hierarchickými pravidly, se systemickými zákony, které se týkají celého podnikového nebo organizačního systému. A také jen, jsme-li ochotni pracovat na vlastním, osobním růstu a doplnit úspěch a expanzi také poznáním hloubky a svých kořenů.

Král v sobě slučuje od pradávna tři kvality. Jednu z nich jsme již zmínili - bojovník, který jde za svými cíly. Tato kvalita odpovídá prvnímu druhu inteligence - IQ a toto schopnost většina dnešních manažerů ovládá. Bohužel pouze tuto.

Druhá kvalita je kvalita umělce nebo také "milovníka", člověka, který cítí a umí to, co cítí, také vyjádřit. Americký psychoterapeut a analytik Arnold Mindell je autor výroku: "Za největší současný problém považuji neschopnost lidí zacházet se svými pocity." Rozvoj emoční inteligence (EQ) je pro krále nesmírně důležitý - jedině král, který cítí své podané může jejich pocity také respektovat a bude podanými také ctěn a milován. Mnoho dnešních lídrů a politiků tuto pro krále nezbytnou schopnost již zcela ztratilo. V seminářích používaná metoda systemických konstelací nám účinně napomáhá vyvinout či získat zpět právě kvalitu emoční sensibility.

Třetí kvalitou je moudrý muž, jenž je ve spojení s tím, co je větší a zároveň naslouchá svému srdci. Tato schopnost krále odpovídá třetímu druhu inteligence - spirituální inteligenci (SQ). Schopnost být pravdivý, intuice, víra v úspěch, vyzařování a mnoho dalších vlastností lídra vyrůstají z jeho spirituální inteligence.

Systemický management a podnikové konstelace jako technika, která nám umožňuje, se "dívat na celek", jsou vhodné nástroje pro ty, kteří se chtějí stát králi nebo královnami. Vaši "podaní" od vás právem očekávají schopnost je vést - to ovšem znamená hlavně schopnost, vést sebe sama. Chcete-li od nich celé srdce pro společné cíle, musíte sám projevit ochotu, podívat se na vlastní nedořešené nebo i temné stránky. To samozřejmě nemusíte dělat veřejně, ale jedině tehdy, budou-li cítit váš "formát" a odvahu, budou vás budou akceptovat jako svého krále.

Jeden z cílů pravidelně pořádaných seminářů "Cesta krále a královny" je právě rozvinutí této síly, spočívající v odhodlání pochopit a vyřešit vlastní zapletení se do osudů a věcí jiných, do polopravd a úhybných manévrů. Někdy je to, co v konstelacích spatříme, nepohodlné. Ale pokud se na to, co nám brání stát se králem nebo královnou nepodíváme, zůstaneme jen obyčejnými manažery, vystresovanými vedoucími a neuznávanými nadřízenými.

V mých seminářích pracujeme na základě otázek a konkrétních problémů účastníků většinou za pomoci systemických konstelací. Ty představují nejrychlejší mě známou možnost, jak pochopit souvislosti a uvidět to, co normálně nevidíme. Tuto práce doplňuji vysvětlením toho, co se v konstelacích ukázalo a společným hledáním souvislostí a dalších otázek. Neboť, jak už řekl klasik futurologie Matthias Horx: "Naše přežití nezáleží ani tak na nalezení správných odpovědí, jako na tom, budeme-li schopni najít ty správné otázky."

• • • • • •
Stát se králem nebo královnou ve "svém" podniku, organizaci, povolání... Být skutečným lídrem... To jsou cíle, k jejichž naplnění potřebujeme jiné kvality, než k tomu, dostat se nahoru, na vrchol kariéry. Úspěšně vládnout totiž neznamená umět bojovat, ale být v souladu s celkem. Agresivita - a to i ta zdravá, která se nazývá průbojnost, je jen vstupní branou do říše lídrů.

Řídit komplexní systémy znamená v první řadě důvěřovat své intuici, umět se podat "plynutí" věcí, mít otevřenou mysl a pěstovat u sebe schopnost dialogu. (Pozn.: dialog od "dia" - plynout a "logos" - význam, smysl.) Možná že někteří z vás nyní rozpoznají, že se jedná především o tak zvané "měkké kvality". Pokud v pozici lídra používáme pouze našeho vnitřního muže, dlouho tam nezůstaneme.

Tento seminář bude tedy také o souladu mezi naším vnitřním "jin" a yang" - mezi ženskou a mužskou energií. Za pomoci konstelací budeme řešit konkrétní podnikové problémy, podíváme se na optimální rozestavení firmy, na příčiny rozkvětu a stagnace každé organizace a všichni společně budeme růst.
(Jan Bílý v přednášce)


• • • • • • • •
Zpátky na přehled všech akcí